Konsulten för materialförsörjning inom entreprenadbranschen

-Teknik på Miljöns villkor

Vad Vi Kan

Vi är specialiserat på täkt- och masshantering. Vår verksamhet innefattar såväl tillstånds-förnyelser för befintlig verksamhet, som prospektering och nyetablering. Vid behov samarbetar vi med ett brett nätverk av experter vars erfarenhet och kunnande är väl etablerat, och hanterar uppdrag inom de flesta olika geologiska, miljötekniska och miljöjuridiska områden inom materialhantering.

Vad Vi Gör

Vi kan arbeta i projektets hela livscykel från Inventeringar, Markförhandling, Samrådsprocess med upprättande av Ansökan och MKB, Kontrollprogram , Besiktning, Miljörapporter. Vi anpassar projekten och därmed kostnaderna efter kunden, inget jobb är för stort, och ingen kund är för liten!
Väl Mött! // Ingemar Burell

Ingemar Burell startade 1976 Terraproject AB med specialisering på materialförsörjning för entreprenadbranschen. Du får genom oss det lilla företagets personliga kontakt med hög kunskap och humana priser.


Bergtäkt – Sandtäkt – Torvtäkt – Mellanlagring – Deponi – Återvinning – Asfalt – Betong
Våra Tjänster


Våra Referenser
Västra Götalands län, Benders Sverige AB / Ansökan med MKB för grustäkt. Stockholms län, Danderyd Kedjan Lbc AB / Ansökan med MKB för torvtäkt. Västernorrland, Strängbetong AB / Ansökan med MKB för bergtäkt. Stockholms län, Svevia AB / Inventering för bergtäkt. Västernorrland, Skanska Asfalt o Betong AB / Ansökan med MKB för bergtäkt, mellanlagring, deponi, asfaltverk, betongstation. Västernorrland, Gidmarks Grusförädling AB / Ansökan med MKB för grustäkter och bergtäkter. Västra Götalands län, Västfrakt AB / Ansökan med MKB för grus- och bergtäkt. Värmlands län, Kewab / Ansökan med MKB för bergtäkt. Västernorrlands län, Mittfrakt AB/ Ansökan med MKB för sand- och bergtäkter. Västernorrlands län, Mittfrakt AB/ Ansökan med MKB för bergtäkt. Gävleborgs län, Sigurd Sand AB/ Ansökan med MKB för sand- och bergtäkter. Västernorrlands län, Helgums Grus AB/ Ansökan med MKB för sandtäkt. Åland, Rafael AB / Ansökan miljötillstånd för bergtäkt, mellanlagring, deponi, asfaltverk,betongstation. Stockholms län, Rodenåkarna AB/ Inventering och ansökan med MKB för sandtäkt. Kronobergs län, Alwex AB/ Ansökan med MKB för moräntäkt, masshantering Växjö. Gävleborgs län, Dellenbygdens Kross AB/ Ansökan med MKB för bergtäkter. Västernorrlands län, Åkerigrus AB/ Ansökan med MKB för sandtäkt. Västra Götalands län, Skultorps Åkeri o Grus AB/ Inventering och ansökan med MKB för bergtäkt. Västernorrlands län, SCA AB/ Inventering för strategisk planering Sundsvall, Umeå

ABT Transport Stockholm/ Alwex AB Växjö/ Banverket Umeå/ Benders Sverige AB Kvänum/ BMA Entreprenad Finspång/ Dala Berg Falun/ Dellenbygdens Kross Delsbo/ Fristads Express Fristad/ Gidmarks Grusförädling Örnsköldsvik/ Gunnarsson Maskinstation Gnosjö/ Hansson Transport AB Ockelbo/ Hasselfors Garden Västerås/ Heimer AB Dalstorp/ Helgums Grus AB Sollefteå/ Hesselius Entreprenad AB Kristinehamn/ Hushållningssällskapet Agri AB Linköping/ Jehander Sand o Grus Stockholm/ JM Stockholm/ Kewab Karlstad/ Kungsörs Grus Kungsör/ Lbc Danderyd Kedjan Vallentuna/ Länsstyrelsen Stockholms län / Länsstyrelsen Västmanlands län/ Maserfrakt Borlänge/ Mittfrakt AB Sundsvall/ NCC Ballast Stockholm/ Norrbottens Bergteknik Älvsbyn/ Norrtälje kommun/ Optiroc AB Stockholm/ Peab Stockholm/ Rafael AB Åland/ Rimbo Jord Rimbo/ Rodenåkarna Norrtälje/ Sandahls Entreprenad Stockhom/ SCA AB Sundsvall/ Serco AB Stockholm/ Serco AB Stockholm/ Sigurd Sand AB Järvsö/ Skanska Asfalt o Betong AB Kramfors/ Skultorps Åkeri o Grus AB Skövde/ Stockholm stad Fastighetskontoret/ Stockholms läns landsting / Strängbetong AB Långviksmon/ Sundfrakt AB Sundsvall/ Swerock AB Uppsala/ Svevia AB Västerås/ Såcab Haninge/ Tagessons Grus Norrtälje/ Thyras AB Karlskoga/ Uppsala Akademiförvaltning/ Veidekke Sverige AB Stockholm/ Vägverket Produktion Syd, Mitt, Norr/ Västfrakt AB, Bengtsfors/ Åkerigrus AB Sundsvall/ Ålands Landskapsstyrelse


I av Roslagen


NORRTÄLJE
Tack För Besöket!Du är alltid välkommen att kontakta oss! Ingen fråga är för stor eller för liten.
Kontorets öppettider är mån - fre: 08.00 - 17.00


VD och grundare till Terraproject
Ingemar BurellVårgatan 2, 761 50, NORRTÄLJE


ingemar.burell@terraproject.se0176-22 32 05


070-666 10 99


Välkommen åter!

Copyright 2015 - TerraProject | Skapad av: SanDesign